Условия за рекламация

ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите в допълнение с останалите разпоредби които не им противоречат.

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.В случай на упражняване правото на отказ се счита че потребителя е упражнил право на отказ и по отношение на бонус съдържанието,принадлежащо към стоката.

За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към ЗЗП или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора чрез физическа пощенска услуга, електронна поща или форма за рекламация, която може да открие по-долу в тази страница.

В тези случаи ние ще изпратим обратно на имейла на КЛИЕНТА потвърждение за получения отказ.

В случай, че потребителят се откаже от договора, „Ваня Овчарова“ЕООД  ще му възстанови всички плащания, включително разходите за стандартна доставка (ако такива са били направени), в срок от 14 дни  считано от датата, на която е информиран от потребителя за решението му за отказ от договора. При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на потребителя. Сумата на транспортните разходи за връщане на стоките се удържа от сумата подлежаща на възстановяване.

„Ваня Овчарова“ЕООД   извършва възстановяване на суми само по банкова или картова сметка на потребителя. При плащане с наложен платеж, сумата се възстановява по посочена от потребителя банкова сметка като е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител – майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането.

„Ваня Овчарова“ЕООД   има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно в случаите на съмнения за евентуално тяхно ползване и увреждане.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА стоките не по-късно от 14 дни от деня, в който е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на „Ваня Овчарова“ЕООД   преди изтичането на 14-дневния срок.

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на „Ваня Овчарова“ЕООД  стоката във вида в който е получена – в неразпечатана оригинална опаковка в нейната цялост, без увреждания, без следи от употреба, драскотини, удари   и др. заедно с всички числящи се към нея  аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

Правото на отказ не може да бъде упражнено :

  • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за перилни, почистващи препарати, препарати за съдомиялни машини, парфюмерийни и козметични продукти;
  • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им или са били в разрушима кутия, херметически опаковки и др. в нарушена цялост и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

Затова всички върнати стоки , които получаваме, за които не е приложимо правото на отказ описано погоре ще се определят като “Спорни”. Тези Спорни изделия няма да подлежат на възстановяване на парите като причина за това решение ще бъдат посочени. Въпреки това ние с удоволствие бихме Ви върнали такива Спорни артикули за сметка на Потребителя, в противен случай те ще бъдат унищожени в рамките на 91 календарни дни от получаването им обратно при нас. Потребителят отговаря за намаляване стойността на останалите стоки, неупоменати погоре стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Също така  съжаляваме, но поради лъжливи обещания в миналото не можем да подменяме стока докато оригиналът не се върне при нас. Ако спешно се нуждаете от някое изделие, Ви предлагаме да пуснете втора поръчка за новото изделие и да ни върнете първото по-късно.

Форма за рекламации

    Този онлайн магазин използва "бисквитки" с цел подобряване на услугата.

    Количка

    close