Общи условия

Настоящите Общи условия регламентират отношенията между „ВАНЯ ОВЧАРОВА“ЕООД, ЕИК 202109370, със седалище , адрес на управление и място на стопанска дейност в гр. Свищов, ул.Рила 6, вх 3, ет 4 като лице предоставящо услугите по тези Общи условия от една страна и от друга-лицата, ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.anvmag.com.

Адрес за връщане на закупени стоки: гр.Свищов, ул.“П.Евтимий“№8- „Ваня Овчарова“ЕООД   магазин „Чист дом“.

Електронен адрес и телефон за кореспонденция:
office@anvmag.com
тел.0896523848

„Ваня Овчарова“ ЕООД  си запазва правото едностранно да актуализира и изменя Общите условия периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта и Онлайн магазина функционират. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на Сайта или онлайн магазина. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Сайта изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Сайта и онлайн магазина се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора между „Ваня Овчарова“ЕООД  и Купувача/Потребителя.

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този сайт и онлайн магазина. Ако използвате този сайт и онлайн магазина се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този сайт и онлайн магазина!

Използвана ТЕРМИНОЛОГИЯ

 • “САЙТ” – означава уеб сайта на адрес www.anvmag.bg
 • “ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.anvmag.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет с доставчик „Ваня Овчарова“ЕООД  .
 • “КУПУВАЧ” – означава юридическо или физическо лице с навършени 18 години което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
 • “ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
 • “ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство (ЗЗЛД).
 • “НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
 • „РЕВЮ“ – писмена оценка от страна на Купувача/Потребителя на продукт, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
 • „КОМЕНТАР“ – оценка или критична забележка на края на едно Ревю или на друг коментар.

РЕГИСТРАЦИЯ

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима за пазаруване от онлайн магазина и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр в който предоставяте вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност).

При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един потребителски профил.

С извършването на успешна регистрация, и Купувача/Потребителя дава изричното си съгласие, чрез формата при регистрация на Сайта, с него да се свързват трети лица, включително, но не само куриери и други, с цел уточняване на детайли относно направена поръчка и последващата доставка на стоката.

В случай, че не желаете да регистрирате потребителски профил, имате възможност да пазарувате като гост от онлайн магазина, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

За некоректни купувачи/потребители достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран,като поръчки няма да се изпълняват. Потребителски профили на нарушителите на условията за ползване на сайта и онлайн магазина ще бъдат заличени

ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Информацията за стоките в онлайн магазина е разпределена примерно по видове, групи и подгрупи.

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на онлайн магазина стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като „Ваня Овчарова“ЕООД   не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.Публикуваните на онлайн магазина снимки на стоки са илюстративни като е възможно разминаване с действителните параметри.

„ВАНЯ ОВЧАРОВА“ЕООД си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на чужд език, когато съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката и/или няма общоприета еднозначна терминология на български език.

ЦЕНИ

Всички цени, посочени на онлайн магазина са приложими единствено за него и са в български лева като включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена от съответния куриер, в случай, че такава се дължи. Евентуална декорация не е включена в цената.

В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени и цените за всяка от модификациите. „Ваня Овчарова“ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Купувача/Потребителя се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Купувача/Потребителя ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на онлайн магазина с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Онлайн магазина, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Онлайн магазина е възможно да се отнася до продукти които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Цените по потвърдени от „Ваня Овчарова“ЕООД онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Онлайн магазина, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, „Ваня Овчарова“ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката за което незабавно уведомява Купувача/Потребителя и не му дължи друго обезщетение освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани за отменената поръчка, ако има такива.

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Купувача/Потребителя има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в онлайн магазина. При извършване на поръчката, Купувача/Потребителя има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина за доставка, според предложените на онлайн магазина възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Купувача/Потребителя има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка от онлайн магазина, Купувача/Потребителя влиза в договорни отношения с „Ваня Овчарова“ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за потвърдена,респ. договора сключен след получаване на потвърждение от страна на „Ваня Овчарова“ЕООД, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Онлайн магазина и/или в имейл потвърждението за направената поръчка. Преди изпращане на поръчаната стока „Ваня Овчарова“ЕООД има право да се свърже с купувача/потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

 1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност- в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
 2. Потребителят е добавил повече от 3 бр. от даден продукт в потребителската си кошница.
 3. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал плащане различно от „Наложен платеж“.
 4. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
 5. Липса на актуален телефон за контакт с потребителя или същият не може да бъде открит за комуникация на него след минимум 2 позвънявания.
 6. Технически проблем

По изключителна и принадлежаща единствено на „Ваня Овчарова“ЕООД преценка, към поръчката може да бъде добавен подарък. Подаръкът към всяка отделна поръчка, може да бъде различен, в зависимост от текущите промоции към момента . „Ваня Овчарова“ЕООД си запазва правото да прави промени и корекции на предлаганите подаръци, спрямо вида на моментната промоция. Промоциите важат до изчерпване количествата на подаръците и не се комбинират с други промоции, намаления, промокодове и талони за отстъпка

За да получите подарък е необходимо да добавите продукт/продукти, които отговарят на условията на промоция от категория ПОДАРЪЦИ С ПОКУПКА, в кошницата. Ако подаръкът е наличен, той автоматично ще се добави в кошницата

ДОСТАВКА

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача/потребителя, удостоверяващ приемо-предаването което може да стане и чрез куриер. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина налични стоки на склад са следните:

 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време – 72 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време – 96 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.

„Ваня Овчарова“ЕООД си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава посочените срокове с до 14 дни.

Начина на доставка е съобразно правилата прилагани от съответния куриер като доставката е за сметка на Купувача/потребителя.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от купувача/потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, купувача/потребителя следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява „Ваня Овчарова“ЕООД.

При приемане на доставката от купувача/потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или купувача/потребителя не уведоми незабавно „Ваня Овчарова“ЕООД, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При предаване на стоките, купувача/потребителя или трето лице, са длъжни да подпишат придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от купувача/потребителя адрес за доставка.

При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват на други лица съобразно начина на доставка,прилаган от съответния куриер. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на „Ваня Овчарова“ЕООД /куриера, договорът за продажба автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, „Ваня Овчарова“ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми,респ. има право на тяхното възстановяване/обезщетяване от страна на купувача. Предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. „Ваня Овчарова“ЕООД /куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът/потребителя е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

ПЛАЩАНЕ

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез наложен платеж или банков превод.

С приемането на настоящите общи условия купувача/потребителя дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, освен при плащане с „Наложен платеж“ да заплаща на „Ваня Овчарова“ЕООД авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока. При използване на „Наложен платеж“ купувача/потребителя предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка) и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.

ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите в допълнение с останалите разпоредби които не им противоречат.

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.В случай на упражняване правото на отказ се счита че потребителя е упражнил право на отказ и по отношение на бонус съдържанието,принадлежащо към стоката.

За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към ЗЗП или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора чрез физическа пощенска услуга или електронна поща.В тези случаи ние ще изпратим обратно на имейла на КЛИЕНТА потвърждение за получения отказ.

В случай, че потребителят се откаже от договора, „Ваня Овчарова“ЕООД ще му възстанови всички плащания, включително разходите за стандартна доставка (ако такива са били направени), в срок от 14 дни считано от датата, на която е информиран от потребителя за решението му за отказ от договора. При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на потребителя. Сумата на транспортните разходи за връщане на стоките се удържа от сумата подлежаща на възстановяване.
„Ваня Овчарова“ЕООД извършва възстановяване на суми само по банкова или картова сметка на потребителя. При плащане с наложен платеж, сумата се възстановява по посочена от потребителя банкова сметка като е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител – майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането.
„Ваня Овчарова“ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно в случаите на съмнения за евентуално тяхно ползване и увреждане.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА стоките не по-късно от 14 дни от деня, в който е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на „Ваня Овчарова“ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.
Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на „Ваня Овчарова“ЕООД стоката във вида в който е получена-в неразпечатана оригинална опаковка в нейната цялост, без увреждания, без следи от употреба, драскотини, удари и др. заедно с всички числящи се към нея аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

 • Правото на отказ не може да бъде упражнено :
  за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за перилни,почистващи препарати,препарати за съдомиялни машини,парфюмерийни и козметични продукти;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им или са били в разрушима кутия,херметически опаковки и др. в нарушена цялост и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

Затова всички върнати стоки , които получаваме,за които не е приложимо правото на отказ описано погоре ще се определят като “Спорни”. Тези Спорни изделия няма да подлежат на възстановяване на парите като причина за това решение ще бъдат посочени.Въпреки това ние с удоволствие бихме Ви върнали такива Спорни артикули за сметка на Потребителя, в противен случай те ще бъдат унищожени в рамките на 91 календарни дни от получаването им обратно при нас.

Потребителят отговаря за намаляване стойността на останалите стоки,неупоменати погоре стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Също така съжаляваме, но поради лъжливи обещания в миналото не можем да подменяме стока докато оригиналът не се върне при нас. Ако спешно се нуждаете от някое изделие, Ви предлагаме да пуснете втора поръчка за новото изделие и да ни върнете първото по-късно.

ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА ЗА СТОКИ

За публикуване на ревюта е необходима регистрация. Публикуването на ревюта се извършва от „Ваня Овчарова“ЕООД след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им.

В момента на изпращане на дадено ревю,купувача/потребителя дават на един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на „Ваня Овчарова“ЕООД безвъзмездно да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

Ревютата следва да са написани на български език, на кирилица и да съдържат единствено обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата/ недостатъците, установени в процеса на използването ѝ.

Ревюта, които не отговарят на горепосоченото съдържание, включително, но не само: ревюта, които нямат връзка със стоката, относно която са публикувани, ревюта, в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления, съдържащи информация за наличност/цена на стоката другаде, съдържащи нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание, в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти, със съдържание противоречащо на професионалната и търговската етика или уронващи престижа и доброто име на когото и да било, както и ревюта, чието съдържание е неуместно или нарушава или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси,или в полза на конкуренти няма да бъдат публикувани.
Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение. „Ваня Овчарова“ЕООД не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта.

„Ваня Овчарова“ЕООД си запазва правото по еднолична преценка, освободено от всякаква отговорност, без да е необходимо да се обосновава, да не публикува което и да е предоставено ревю, без значение от съдържанието му,вкл. при многократно нарушение на настоящите условия за полазване, да ограничи възможността на купувача/потребителя да публикува ревюта, без да е длъжен да се обосновава за това.

ЛИЧНИ ДАННИ

Купувача/Потребителя дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Ваня Овчарова“ЕООД и/или упълномощени на договoрно или друго основание от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки, други търговци и др., незабранени от законодателството цели в изпълнение на настоящите Общи условия.

„Ваня Овчарова“ЕООД взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялата информация, данни, текст, графики, връзки или компютърен код, публикувани на, съдържащи се или налични на сайта и онлайн магазина са собственост на „Ваня Овчарова“ЕООД . Всяко неоторизирано използване на материали, включително производство, съхранение, модификация, дистрибуция или повторна публикация без предварително писмено съгласие на „Ваня Овчарова“ЕООД или, когато е приложимо, на съответния собственик на авторското право, се забранява..

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Всяка от страните по настоящите Общи условия има право по свое усмотрение да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail)

САЛВАТОРНА КЛАУЗА

В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби.

ЮРИСДИКЦИЯ

Договорите между „Ваня Овчарова“ЕООД и купувача/потребителя ще бъдат съобразно българското законодателство и всички спорове ще подлежат на изключителната юрисдикция на българските съдилища.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Комисия за защита на потребителя – https://www.kzp.bg
Европейски потребителски център  – http://www.ecc.bg/
Платформа за онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main
Компетентния съд в Р.България.

Настоящите Общи условия са валидни от 08.10.2020г.

За „Ваня Овчарова“ ЕООД  – упр.Ваня Овчарова

Този онлайн магазин използва "бисквитки" с цел подобряване на услугата.

Количка

close